Οικόπεδο προς αγορά σε Mollet del Vallès, Spain

170.000 EUR

Mollet del Vallès

Οικόπεδο • 430 m² • Αναφ: 42

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση430 m²

Mollet del Vallès

τύποςΟικόπεδο
Έτος κατασκευής1970
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα