Οικόπεδο προς αγορά σε Lliçà d'Amunt, Spain

82.000 EUR

Lliçà d'Amunt

Οικοδομήσιμη γη • 425 m² • Αναφ: 39

Επιφάνειες

Διαβίωση425 m²

Lliçà d'Amunt

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα