Οικόπεδο προς αγορά σε Navata, Spain

180.000 EUR

Navata

Οικόπεδο • 1234 m² • Αναφ: CP-6637

Επιφάνειες

Διαβίωση1234 m²

Navata

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα