Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

297.000 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 48 m² • Αναφ: 39624

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση48 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα