Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

400.000 EUR

Valencia

Οικόπεδο • 281 m² • Αναφ: 3410V

Επιφάνειες

Διαβίωση281 m²

Valencia

τύποςΟικόπεδο
Έτος κατασκευής2020
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα