Κτίριο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

275.000 EUR

Palafrugell

Βιομηχανικό κτίριο • 315 m² • Αναφ: N-101

Επιφάνειες

Διαβίωση315 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα