Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

15.000 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 50 m² • Αναφ: 7018

Επιφάνειες

Διαβίωση50 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα