Οικόπεδο προς αγορά σε L'Eliana, Spain

180.000 EUR

L'Eliana

Οικοδομήσιμη γη • 700 m² • Αναφ: 1158

Επιφάνειες

Διαβίωση700 m²

L'Eliana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα