Οικόπεδο προς αγορά σε Pals, Ισπανία

160.000 EUR

Pals

Οικοδομήσιμη γη • 857 m² • Αναφ: SÒL_6904

Επιφάνειες

Διαβίωση857 m²

Pals

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα