Σπίτι προς αγορά σε Βενετία, Ιταλία

350.000 EUR

Βενετία

Ιδιοκτησία • 2 δωμάτιο/α • 70 m² • Αναφ: 40091

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση70 m²

Βενετία

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα