Σπίτι προς αγορά σε Βενετία, Ιταλία

300.000 EUR

Βενετία

Ιδιοκτησία • 67 m² • Αναφ: 40090

Επιφάνειες

Διαβίωση67 m²

Βενετία

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα