Σπίτι προς αγορά σε Βενετία, Ιταλία

345.000 EUR

Βενετία

Ιδιοκτησία • 85 m² • Αναφ: 40089

Επιφάνειες

Διαβίωση85 m²

Βενετία

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα