Κτίριο προς αγορά σε Portimão, Portugal

350.000 EUR

Πορτιμάο

Κτίριο • 1177 m² • Αναφ: LR-LUX0083

Επιφάνειες

Διαβίωση1177 m²
Σύνολο1627 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα