ΣΠΆΝΙΕς ΣΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΕς ΣΠΊΤΙ ΤΩΝ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ RENOVES ΤΗς ΣΤΆΣΗς

2.413.097 EUR

2.640.000 CHF

Βεβέ

Διπλοκατοικία • 5 δωμάτιο/α • 184 m² • Αναφ: TXCH -1206

Χώροι

Δωμάτια5
Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης1

Επιφάνειες

Διαβίωση184 m²
Σύνολο442 m²

Βεβέ