Σπίτι προς αγορά σε Ιεσόλο, Ιταλία

1.050.000 EUR

Ιεσόλο

Ιδιοκτησία • 65 m² • Αναφ: 1609/37739

Επιφάνειες

Διαβίωση65 m²

Ιεσόλο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα