Σπίτι προς αγορά σε Caorle, Ιταλία

490.000 EUR

Caorle

Ιδιοκτησία • 4 δωμάτιο/α • 250 m² • Αναφ: 40087

Χώροι

Δωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση250 m²

Caorle

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα