Οικόπεδο προς αγορά σε Lliçà de Vall, Spain

99.000 EUR

Lliçà de Vall

Οικοδομήσιμη γη • 810 m² • Αναφ: 35

Επιφάνειες

Διαβίωση810 m²

Lliçà de Vall

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα