Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Ισπανία

29.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • 1064 m² • Αναφ: VEN01990-03

Επιφάνειες

Διαβίωση1064 m²

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα