Οικόπεδο προς αγορά σε Paterna, Ισπανία

155.000 EUR

Paterna

Οικόπεδο • 550 m² • Αναφ: 02175

Επιφάνειες

Διαβίωση550 m²

Paterna

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα