Οικόπεδο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

225.000 EUR

Bétera

Οικόπεδο • Αναφ: 703

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο880 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα