Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Queirã, Portugal

272.375 EUR

Queirã

Ξενοδοχείο • Αναφ: GV-125841010-2

Επιφάνειες

Σύνολο1298 m²

Queirã

Πισίνα
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα