Σπίτι προς αγορά σε Sirmione, Italy

950.000 EUR

Sirmione

Ιδιοκτησία • 250 m² • Αναφ: 5231/1033

Επιφάνειες

Διαβίωση250 m²

Sirmione

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα