Σπίτι προς αγορά σε Caorle, Ιταλία

215.000 EUR

Caorle

Ιδιοκτησία • 2 δωμάτιο/α • 65 m² • Αναφ: 40081

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση65 m²

Caorle

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα