Σπίτι προς αγορά σε Caorle, Ιταλία

185.000 EUR

Caorle

Ιδιοκτησία • 2 δωμάτιο/α • 60 m² • Αναφ: 40082

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση60 m²

Caorle

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα