Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

110.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 1400 m² • Αναφ: 61

Επιφάνειες

Διαβίωση1400 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα