Εμπορικές εγκαταστάσεις Πώληση Βαρκελώνη

280.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • Αναφ: LH-2405

Επιφάνειες

Χρησιμοποιήσιμο280 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
C