Πώληση χώρων στάθμευσης Βαρκελώνη

49.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 44 m² • Αναφ: LH-2395

Επιφάνειες

Διαβίωση44 m²
Χρησιμοποιήσιμο44 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα