Εμπορικές εγκαταστάσεις Μεταφορά Βαρκελώνη

12.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 41 m² • Αναφ: LH-2509

Επιφάνειες

Διαβίωση41 m²
Χρησιμοποιήσιμο38 m²

Barcelona

Δημόσιες συγκοινωνίες
Αυτοκινητόδρομος
Συναγερμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα