Πώληση χώρων στάθμευσης Βαρκελώνη

13.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 9 m² • 3ο όροφος • Αναφ: LH-2528

Επιφάνειες

Διαβίωση9 m²
Χρησιμοποιήσιμο9 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα