Εμπορικές εγκαταστάσεις Πώληση Βαρκελώνη

160.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 40 m² • Αναφ: LH-2620

Επιφάνειες

Διαβίωση40 m²
Χρησιμοποιήσιμο36 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
F