Πώληση χώρων στάθμευσης Βαρκελώνη

17.500 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 9 m² • Αναφ: LH-1623

Επιφάνειες

Διαβίωση9 m²
Χρησιμοποιήσιμο9 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα