Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

23.900 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 1371 m² • Αναφ: 59

Επιφάνειες

Διαβίωση1371 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα