Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

55.000 EUR

Lloret de Mar

Εμπορικοί χώροι • 710 m² • Αναφ: 60

Επιφάνειες

Διαβίωση710 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα