Οικόπεδο προς αγορά σε Godella, Ισπανία

760.000 EUR

Godella

Οικόπεδο • 2000 m² • Αναφ: VCO370

Επιφάνειες

Διαβίωση2000 m²

Godella

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα