Κτίριο προς αγορά σε Lienz, Αυστρία

1.485.000 EUR

Lienz

Εμπορικό κτίριο • 650 m² • Αναφ: 1609/39846

Επιφάνειες

Διαβίωση650 m²
Αγροτεμάχιο2700 m²

Lienz

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα