Οικόπεδο προς αγορά σε Municipality of Rubí, Spain

49.000 EUR

Municipality of Rubí

Οικοδομήσιμη γη • 680 m² • Αναφ: BARI000736_14

Επιφάνειες

Διαβίωση680 m²

Municipality of Rubí

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα