Σπίτι προς αγορά σε Rosora, Italy

70.000 EUR

Rosora, via fondiglie

Ιδιοκτησία • 150 m² • Αναφ: 3063

Επιφάνειες

Διαβίωση150 m²

via fondiglie

Rosora

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα