Οικόπεδο προς αγορά σε Φάρο, Πορτογαλία

49.000 EUR

Φάρο

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-02107

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο250 m²

Φάρο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα