Κτίριο προς αγορά σε Βαρκελώνη, Ισπανία

790.000 EUR

Βαρκελώνη

Εμπορικό κτίριο • 138 m² • Αναφ: V-TURO-LOC1

Επιφάνειες

Διαβίωση138 m²

Βαρκελώνη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα