Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

950.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 230 m² • Αναφ: V-URGELL-LOC

Επιφάνειες

Διαβίωση230 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα