Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

1.600.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 646 m² • Αναφ: BCN22435

Επιφάνειες

Διαβίωση646 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα