Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

10.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 9.34 m² • Αναφ: 825

Επιφάνειες

Διαβίωση9.34 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα