Οικόπεδο προς αγορά σε Valença, Πορτογαλία

38.000 EUR

Valença

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00110

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο152 m²

Valença

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα