Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

29.500 EUR

Caminha

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00024

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1250 m²

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα