Οικόπεδο προς αγορά σε Valença, Portugal

50.000 EUR

Valença

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00012

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο2840 m²

Valença

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα