Οικόπεδο προς αγορά σε Barroselas, Portugal

220.000 EUR

Barroselas

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00078

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο14600 m²

Barroselas

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα