Οικόπεδο προς αγορά σε Geraz do Lima (Santa Maria), Portugal

96.500 EUR

Geraz do Lima (Santa Maria)

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00113

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο13367 m²

Geraz do Lima (Santa Maria)

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα