Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

2.600.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • 239 m² • Αναφ: 1319/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση239 m²
Αγροτεμάχιο1101 m²

Σίτζες

Πισίνα
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα