Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Βαρκελώνη, Ισπανία

19.000 EUR

Βαρκελώνη

Θέση στάθμευσης • 11 m² • Αναφ: PBARDE 49

Επιφάνειες

Διαβίωση11 m²

Βαρκελώνη

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής1974
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα