Οικόπεδο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

175.000 EUR

Bétera

Οικόπεδο • 780 m² • Αναφ: VV2103072

Επιφάνειες

Διαβίωση780 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα